Węgrów

Węgrów: kontynuacja z nowymi akcentami

Region Śr. 08.05.2024 08:14:16
08
maj 2024

We wtorek, 7 maja po raz pierwszy w nowym składzie zebrała się Rada Miejska Węgrowa. Radni i burmistrz złożyli swoje ślubowania. Wybrano też nowego przewodniczącego. Co czeka samorząd miasta w tej kadencji?

Burmistrz jest ten sam co był. Startujący w barwach komitetu „Wspólna Droga WWE” Paweł Marchela uzyskał reelekcję, pokonując w I turze Leszka Redosza. W 15-osobowej radzie ma 7 radnych. Drugich 7 wprowadził ze swojego komitetu jego konkurent, zaś 1 osoba weszła z KWW „Węgrów Nasza Przyszłość”. Na pierwszym posiedzeniu nową przewodniczącą wybrano Jadwigę Snopkiewicz. Jej zastępcami będą: Beata Gashi (przewodnicząca w poprzedniej kadencji) oraz Maciej Robak.

Paweł Marchela nie wygłosił po ślubowaniu programowego przemówienia, ograniczając się do lakonicznych podziękowań. We wcześniejszej (krótko po reelekcji) rozmowie z Radiem Podlasie wskazał jednak kilka obszarów, które będą wymagały w tej kadencji uwagi samorządu. Pierwszy – to podstawowa infrastruktura: sieci wodno-kanalizacyjne i drogi. Jedno i drugie konieczne ze względu na postępującą rozbudowę miasta o nowe osiedla. Drugi – to dokończenie rozpoczętych lub zaawansowanych w projektowaniu dużych inwestycji: modernizacji miejskiego stadionu i zagospodarowania terenu przy zalewie i starorzeczu Liwca. Trzeci – to mieszkalnictwo. Miasto wkrótce będzie zasiedlać zbudowany niedawno blok komunalny, co umożliwi przeprowadzenie niezwykle już potrzebnych remontów lokali w starych budynkach. Obszar czwarty – to wizja do przedyskutowania z radą, mieszkańcami oraz z sąsiednimi samorządami: budowa miejskiej pływalni. Rzecz ważna nie tylko dla rekreacji, ale i profilaktyki zdrowotnej, choć bardzo kosztowna. Burmistrz chce więc namówić sąsiadów do współpracy, zarówno przy budowie, jak i użytkowaniu. Projekt zdecydowanie długofalowy i na razie na etapie pomysłu, ale przy zewnętrznym wsparciu możliwy do zrealizowania przed końcem rozpoczynającej się właśnie kadencji.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Adam Białczak
+48.500187558

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.