Siemiatycze

Nowy wóz strażacki OSP Hornowo

Region Pon. 23.08.2021 11:11:35
23
sie 2021

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hornowie w gminie Dziadkowice w niedzielę, 22 sierpnia dostali nowy wóz. To lekki, bojowy pojazd ratowniczo-gaśniczy zakupiony w ramach programu transgranicznego Polska – Białoruś - Ukraina. Sprzęt został poświęcony i oficjalnie przekazany do użytku. To pierwszy nowy samochód w zasobach istniejącej niemal sto lat jednostki OSP Hornowo.


- Doczekaliśmy się upragnionego, czerwonego wozu – mówił podczas uroczystości Piotr Glinko, naczelnik OSP w Hornowie, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tego zakupu.

Dla strażaków i całej lokalnej społeczności to duże wydarzenie, dlatego wszyscy wspólnie świętowali przekazanie pojazdu. Wydarzenie rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli, którą koncelebrowali proboszcz tej parafii ks. Marek Żarski i kapelan strażaków powiatu siemiatyckiego, proboszcz parafii w Dziadkowicach ks. Jan Krasowski. Druhom strażakom w kościele towarzyszyły poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście, m.in. - Marek Malinowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego; Marek Bobel, starosta siemiatycki, Antoni Brzeziński, wójt gminy Dziadkowice oraz przedstawiciele komendy powiatowych policji i straży pożarnej.
Dalsza część uroczystości odbyła się przy świetlicy w Hornowie, gdzie wóz poświecono a Piotr Glinko, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Hornowie otrzymał od przedstawicieli samorządu lokalnego - kluczki i dowód rejestracyjny.

W krótkich przemówieniach goście podkreślali, jak ważną rolę odgrywają jednostki OSP, strażacy ochotnicy, którzy ratują mienie, a często także życie i zdrowie ludzkie.
Nowy wóz to wielka zmiana dla druhów z jednostki w Hornowie. Kosztował 550 tys zł, w tym 290 tys zł to środki unijne, pozostała część to wkład własny gminy. Stary wysłużony Żuk, jakim do tej pory dysponowała jednostka nie miał zbiornika na wodę i często się psuł. Nowe auto wyposażone w zbiornik o pojemności 1000 l.
- Jestem spokojny o wasze zaangażowanie, a teraz jestem też spokojny o waszą skuteczność, mówił do strażaków z Hornowa Antoni Brzeziński, wójt gminy Dziadkowice.
Uroczystość przekazania pojazdu uświetnił występ Zespołu Kalina z Żurobic, który opracował specjalny utwór na cześć strażaków OSP Hornowo. W przygotowanie uroczystości zaangażowane było Koło Gospodyń Wiejskich w Hornowie.


ABol [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Marek Pon. 23.08.2021 11:47:58

Szanowni Goście, Drodzy Mieszkańcy, Druhowie Strażacy Po 20 latach starań doczekaliśmy się upragnionego wozu. W tym miejscu pragnę podziękować; -Byłemu Wójtowi Panu Marianowi Skomorowskiemu za popieranie naszych starań w celu pozyskania samochodu -Panu Edwardowi Krasowskiemu za pilotaż programu współpracy transgranicznej. -Wójtowi Gminy Dziadkowice Panu Antoniemu Brzezińskiemu i Radzie Gminy Dziadkowice za dofinansowanie zakupu pojazdu. -Darczyńcom którzy nie żałowali stówek. -Kole Gospodyń Wiejskich Hornowianki za pyszne ciasto -Księdzu Kapelanowi i Księdzu Proboszczowi za wyświęcenie. Oraz wszystkim którzy pomagali przy zakupie pojazdu i organizacji dzisiejszej uroczystości. A teraz zapraszam wszystkich do wspólnego zdjęcia, a następnie na skromny poczęstunek.